Många som tränar hårt äter kosttillskott med antioxidanter eftersom det stoppar skadlig nedbrytning i kroppen av så kallade fria radikaler. Problemet är att det inte alls funkar så. Tvärt om faktiskt. Som bäst är antioxidanter i pillerform helt verkningslösa. Men troligen är de direkt negativa för prestationsförmågan. Det kan idrottsforskarna Filip Larsen och Tomas Schiffer slå fast efter en genomgång av forskningsläget som de nu publicerat i Svensk Idrottsforskning.

Piller_mediumDu har säkert hört hur det funkar. Om man tränar hårt bildas så kallade fria radikaler som är rätt dåliga för kroppen och kan leda till en lång rad olika sjukdomar och celldöd. Faktum är att de fria radikalerna bildas även utan träning, men vid konditionsidrottande då man förbrukar mer syre än vanligt blidas betydligt fler. Därför är det bra med antioxidanterna som neutraliserar de onda, fria radikalerna. Kroppen producerar egna antioxidanter men vi får också i oss dem via kosten. Till exempel är vitaminer som A, C och E starka antioxidanter och det finns en mängd olika produkter som marknadsförs just mot personer som idrottar mycket och som då självklart bara måste köpa det där fantastiska tillskottet av antioxidanter från blåbär eller vad det nu är. Vem vill råka ut för celldöd?

Men Filip Larsen och Tomas Schiffer vid Karolinska Institutets institution för fysiologi och farmakologi har alltså tittat lite närmare på det här och även publicerat en artikel om sina fynd i tidningen Svensk Idrottsforskning. De kan konstatera att det i princip är helt sanningsenligt att säga att de fria radikalerna ökar rejält vid konditionsidrottande, de fria radikalerna är skadliga för kroppen samt att antioxidanter skyddar mot de fria radikalerna. Men en lång rad studier visar sig att idrottare som tar antioxidanter som extra kosttillskott faktiskt utvecklar sin prestationsförmåga sämre än de som låter bli alla piller och brustabletter.

Två exempel på studier:

– Unga, friska män tränade tre intensiva cykelpass i veckan under åtta veckor. Varje dag fick de en brustablett som skulle konsumeras. Hos hälften innehöll tabletten placebo och hos de andra 1 gram C-vitamin. Placebogruppen ökade sin maximala syreupptagningsförmåga med 22 procent medan vitamingruppen stannade på 10 procents ökning.

– En annan studie lät unga män träna pass på 85 minuter fem dagar i veckan under fyra veckor. Här var det tillskott i form av placebo eller en kombination av vitaminerna C och E, båda kraftfulla antioxidanter, som de fick varje dag. Efter de fyra veckorna hade placebogruppen förbättrat ett flertal olika muskulära prametrar och andra hälsoaspekter medan vitamingängeet knappt hade förbättrat sig alls.

Då det även finns studier som inte visar att tillskotten är så här negativa utan att man helt enkelt inte ser någon skillnad på vitamin- och placebogrupperna konstaterar Filip Larsen och Tomas Schiller att tillskotten i bästa fall är helt verkningslösa men att de troligen kan påverka idrottsprestationen och den fysiska utvecklingen negativt.

Är då antioxidanter i själva verket dåliga för idrottaren som då bör undvika frukt, bär och grönsaker? Nej, tvärt om. Idrottare som äter mycket frukt, grönsaker och bär får ett flertal positiva effekter, till exempel när det gäller återhämtning. Det är alltså de konstgjorda pillren som inte funkar som många tror. Antioxidanter från mat = kanon! Antioxidanter i pillerform = verkningslöst eller försämrad prestation.

LÄS MER: Artikeln i Svensk Idrottsforskning, med fler exempel, hittar du här: http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Antioxidanter-forsamrar-prestation.pdf

ps. Filip Larsen har tillsammans med forskarkollegan Mikael Mattson skrivit boken ”Kondition och uthållighet – för träning, tävling och hälsa”. Kan rekommenderas!