Det finns många råd när det gäller löpteknik. Ofta går de mot varandra. Tror att mycket av förvirringen kommer av att man inte har definierat vad man pratar om. Ta en så enkel sak som den klassiska frågan: ”Ska man landa på hälen eller framfoten?”. Då måste man först vara överens om vad man menar med ”landar”. Är det är den delen av foten som nuddar marken först? Eller är det den del av foten som belastas först, det vill säga där du faktiskt lägger tyngden först? Eller den del av foten som tar majoriteten av belastningen? Om jag nuddar hälen i marken först (som på bilden) men hinner få över kroppen så att belastningen först läggs på framfoten och att jag sedan låter hälen sjunka ner så att hälen och framfoten tar 50% var av vikten. Har jag då landat på hälen, framfoten eller hela foten? Nej, det är ingen gåta och du behöver inte svara. Jag illustrerar bara att det kan vara lite mer komplicerat än vid första anblicken. Och så är det med det mesta. Både när det gäller löpteknik och i livet i stort.